Αναρτήσεις

Μέρος 2ο - Παρουσίαση & συζήτηση Take the money & run 9/4/2016

Εικόνα

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ 21.0...

Εικόνα

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ 21.0...

Εικόνα

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ 21.0...

Εικόνα

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ 21.0...

Εικόνα

Δημήτρης Αρναούτης - Τα Νέα Σχέδια

Εικόνα